یوسف، عزیز مصر-از یوتوب

شما حتماً تا امروز روایات زیادی از زندگی یوسف پیامبر شنیده یا دیده‌اید، در این فیلم سعی شده تا به بهترین نحو زندگی این شخصیت با نفوذ در مصر باستان برای شما به تصویر کشیده شود. تمامی آنچه که در این فیلم مشا‌هده می‌کنید بر طبق ر‌وایت کتاب تورات می‌باشد. و امید آن دار‌یم که از دیدن این فیلم  لذت ببرید.

خلاصه فیلم زندگی یوسف: یوسف، فرزند یعقوب پیامبر بوده که مورد حسادت برادران قرار می‌گیرد و در چاه انداخته می‌شود اما ...

برای دیدن زیرنویس روی گزینه، 

در هنگام نمایش فیلم کلیک نمایید.

 

Life of Joseph in Gilaki 1 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۱ از ۸- به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 2 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۲ از ۸- به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 3 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۳ از ۸- به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 4 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش۴ از ۸ - به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 5 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۵ از ۸ - به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 6 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۶ از ۸ - به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 7 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۷ از ۸ - به گیلکی

Life of Joseph in Gilaki 8 of 8 یوسف، عزیز مصر بخش ۸ از ۸ - به گیلکی

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.