داستان ابراهیم - از یوتوب

ابراهیم پیامبر یکی از شخصیت‌های برجستۀ کتاب مقدس است که پدر امتها نامیده شده است. در این فیلم داستان زندگی ابراهیم به شما نشان داده می‌شود که چگونه ابراهیم از فرمان خدا اطاعت کرد و خدا چگونه به خاطر این اطاعت او و تمام نسلهای بعد او را برکت داد.این فیلم بر طبق کتاب تورات میباشد، امیدواریم که از دیدن این فیلم لذت ببرید و باعث برکت شما عزیزان بشود.

فیلم کامل زندگی حضرت ابراهیم به گیلکی - Life of Abraham-Gilaki (Full)

ابراهیم به گیلکی، بخش 1 از 5 - Life of Abraham in Gilaki

ابراهیم به گیلکی ،بخش 2 از 5 - Life of Abraham in Gilaki

ابراهیم به گیلکی،بخش 3 از 5 - Life of Abraham in Gilaki

ابراهیم به گیلکی،بخش 4 از5- Life of Abraham in Gilaki

ابراهیم به گیلکی،بخش 5 از 5 - Life of Abraham in Gilaki

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.