داستان زندگی ابراهیم به گیلکی

ابراهیم پیامبر یکی از شخصیت‌های برجستۀ کتاب مقدس است که پدر امتها نامیده شده است. در این فیلم داستان زندگی ابراهیم به شما نشان داده می‌شود که چگونه ابراهیم از فرمان خدا اطاعت کرد و خدا چگونه به خاطر این اطاعت او و تمام نسلهای بعد او را برکت داد.این فیلم بر طبق کتاب تورات میباشد، امیدواریم که از دیدن این فیلم لذت ببرید و باعث برکت شما عزیزان بشود.

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.