برنامۀ رادیو به گیلکی - خانه و خانواده (لاهیجانی)‏

با سلام، آن چنان که می دانید خداوند برای خانواده جایگاه خاصی قائل است. و خود اولین بنیاد خانواده را بنا نهاد. و این امر در زندگی امروز ما بسیار مهم می‌باشد که بتوانیم از خانواده سالمی برخوردار باشیم. ما در اینجا سعی کرده‌ایم تا خانه و خانواده و مسائل مربوط به آن را از نقطه نظر مسیحی بررسی کنیم، باشد که مفید واقع بشود و خداوند در میان خانواده‌های شما جلال یابد. از خداوند می‌خواهیم که از این طریق با قلب شما عزیزان صحبت کند. فیض خداوند با شما باشد.

  • برنامهٔ ۱ (مفهوم درست ازدواج و معنای درست خانواده)

  • برنامهٔ ۲ (جایگاه فرزندان در خانواده)

  • برنامهٔ ۳ (نظر خدا دربارهٔ ازدواج چیست؟)

  • برنامهٔ ۴ (محبت در خانه و خانواده)

  • برنامهٔ ۵ ( اهمیتٚ عشق و محبت در ازدواج)

  • برنامهٔ ۶ (یک ازدواج چگونه تهی و سست می‌شود.)

  • برنامهٔ ۷ (ازدواج و رابطهٔ جنسی)

  • برنامۀ ۸ (چطور بدانیم عشق و احساس واقعی نسبت به هم داریم)