برنامۀ رادیو به گیلکی - خانه و خانواده (لاهیجانی)‏

با سلام، آن چنان که می دانید خداوند برای خانواده جایگاه خاصی قائل است. و خود اولین بنیاد خانواده را بنا نهاد. و این امر در زندگی امروز ما بسیار مهم می‌باشد که بتوانیم از خانواده سالمی برخوردار باشیم. ما در اینجا سعی کرده‌ایم تا خانه و خانواده و مسائل مربوط به آن را از نقطه نظر مسیحی بررسی کنیم، باشد که مفید واقع بشود و خداوند در میان خانواده‌های شما جلال یابد. از خداوند می‌خواهیم که از این طریق با قلب شما عزیزان صحبت کند. فیض خداوند با شما باشد.

Thumbnail image
اشتراک گذاری