اپ

App list
App verse
App verse
App Esther
App Mark

ما بسیار خوشحالیم که راه‌اندازی اولین برنامهٔ گیلکی برای نسخهٔ اندروید و آیفون را به شما اطلاع دهیم. گیلک زبانان برنامهٔ «کیتاب مقدس» را بطور رایگان در  Google Play Store  یا iPhone App Store دانلود نمایند.

اشتراک گذاری