کتاب استر، متن به گیلکی

دانلودها: 

به نام پدر آسمانی. سلام خوانندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی. بسیار خوشحال هستیم که خداوند فیض بخشیده تا بتوانیم کتاب استر را به صورت صوتی، پی دی اف به شما همزبانان گرامی تقدیم نماییم. 

Sunshine through wood.jpg