یوحنا انجیلٚ کلیپان

با سلام: تُمامٚ یوحنا انجیلٚ کلیپٚ مانِستأن در اختیار همه قرار بدَییم. اَ کلیپانَ آنلاین تأنیدی نیگا بوکونید و یا به دو صورتٚ 3GP و MP4  دانلود بوکونید. اَمی امید انٚ کی خدا کلام شیمی دیلانٚ اَمره گب بزنه و باعثٚ شیمی برکت ببه.


اشتراک گذاری