فیلمٚ زندگی عیسی مسیح به گیلکی

سلام: با تماشای این فیلم شما با شخصیت و زندگی عیسی مسیح آشنا می‌شوید. این فیلم بر اساس انجیل لوقا ساخته شده است. عیسی مسیح عجیب‌ترین شخصی است که دنیا با او مواجه است. او از مریم باکره متولد شد و گناه گناهکاران را آمرزید و معجزات بسیاری انجام داد و بر روی صلیب مصلوب شد و بعد از سه روز از میان مردگان قیام فرمود به آسمان صعود نمود و باز خواهد گشت. از خداوند می‌طلبیم که این فیلم تاثیر عمیقی بر قلب شما داشته باشد.

عیسی مسیح

این فیلم معرفی کاملی از عیسی توسط انجیل لوقا می باشد. عیسی همواره مردم را غافلگیر و مبهوت می کرد، از تولد معجزه آساِی خود تا برخاستنش از قبر. زندگی پرشور او را از طریق گزیده ای از کتاب لوقا؛ تمام معجزات، تعالیم، و شفقت او، پیگیری کنید.